ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ – ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΩΝ-ΒΟΥΝΙΟΥ
«Η ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ»

Πολιτιστικός Εξωραιστικός Σύλλογος Μαντζαβινάτων-Βουνίου «Η Κουνόπετρα»
Ταχ. Δ/νση: Μαντζαβινάτα Δημοτικής Ενότητας Παλικής
Τ.Κ.: 282 00 Ληξούρι
Πληροφορίες: κ. Λουκέρη Δημήτρη
Τηλέφωνο: 2671091532         
Ημερομηνία: 13/9/2012

2η Επαναληπτική Πρόσκληση Επιτυχόντων στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού συνολικά 110 ατόμων

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της υπ.αριθμ. ΚΟΧ 95.604/1/2012 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος Κoινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Δήμο Κεφαλλονιάς, καλούνται όσοι δεν έχουν προσέλθει ακόμη από τον  πίνακα προσληπτέων, να προσέλθουν εντός 5 ημερών στα γραφεία του Λογιστικού Γραφείου του Κου Λουκέρη Σπύρου στο Ληξούρι, επάνω από το κτίριο της ΔΕΗ και  ώρες 10:00-11:30 , προκειμένου να υπογράψουν δήλωση αποδοχής της θέσης εργασίας τους.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να έχουν μαζί τους είναι:

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας, όπου στο πίσω μέρος της σελίδας θα αναγράφουνν ευκρινώς τους αριθμούς: ΑΜΚΑ, ΑΦΜ,  Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ, και Τηλ. Επικοινωνίας.
  2. Φωτοτυπία Πρώτης Σελίδας Βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας, στην οποία θα αναγράφονται ως δικαιούχοι του λογαριασμού.

Εφόσον δεν προσέλθουν εντός 5 ημερών,
θα καλεστούν οι επιλαχόντες για τη συμπλήρωση των θέσεων της προκήρυξης.

Ο ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΕΡΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 



Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply.