Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα,  27/08/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 αναρτήθηκε στα γραφεία του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Μαντζαβινάτων-Βουνίου «Η Κουνόπετρα», στα Μαντζαβινάτα της Δημοτικής Ενότητας Παλικής , τ.κ 28200, Ληξούρι, στο πλαίσιο της υπ.αριθμ. ΚΟΧ 95.604/01/2012 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού συνολικά εκατόν δέκα (110) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος Κoινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Δήμο Κεφαλλονιάς, τα κάτωθι:

1.     Αλφαβητικός πίνακας αποκλειομένων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού
2.     Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ  και πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε κάθε ένα βαθμολογούμενο κριτήριο.
3.     Πίνακας προσληπτέων κατ’αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.


Το πρακτικό του συλλόγου.

Πίνακες αποτελεσμάτων

 Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply.